Petra Palmula

Puheterapeutti ja työnohjaaja

Tervetuloa sivuilleni!

Olen Petra Palmula, kaksikielinen puheterapeutti ja työnohjaaja Espoosta. Tarjoan puheterapia- ja työnohjauspalveluja pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla erillisen sopimuksen mukaan. Puheterapiapalvelut hoidan Coronaria Kuntoutus Oy:n kautta, pääsääntöisesti asiakkaan omassa arkiympäristössä päiväkodissa, koulussa tai kotona. Työnohjausta tarjoan joko vastaanotollani Espoon Tapiolassa tai asiakkaan työpaikalla, mutta myös Coronarian pääkaupunkiseudun toimipisteet ovat käytössäni.

Minusta

petra-palmula Olen Valviran vuonna 1995 laillistama puheterapeutti. Olen siis jo yli 25 vuoden ajan toiminut puheterapeuttina erilaisissa tehtävissä lasten ja nuorten sekä heidän perheiden parissa. Olen toiminut sekä julkisella että yksityisellä puolella. Vuonna 2003 olin mukana perustamassa lääkäri- ja terapiakeskus Contextian. Contextiassa toimin erilaisissa tehtävissä terapiapalvelujen ja yrityksen kehittämiseen ja johtamiseen liittyen yli 15 vuoden ajan. Tämän jälkeen olen kouluttautunut myös työnohjaajaksi. Toimin nykyään kokopäiväisesti itsenäisenä ammatinharjoittajana. Tarjoan sekä puhe- että työnohjauspalveluita molemmilla äidinkielilläni suomeksi ja ruotsiksi.

Koen, että tärkein tehtäväni niin terapeuttina kuin työnohjaajana on kohdata ja huomioida jokainen asiakas ja perhe tai työyhteisö uniikkina ja yksilöllisenä. Palveluni räätälöin aina tästä näkökulmasta lähtien. Työni tärkein tavoite on asiakkaani elämänlaadun parantaminen. Onnistuneen kokonaisuuden takaa toimiva ja tiivis yhteistyö asiakkaan ja hänen lähi-ihmisten kanssa. Nämä – yksilöllisyyden huomioiminen, elämänlaadun parantaminen ja toimiva yhteistyö – toimivat työni arvopohjana. Työtäni leimaa vahva yhteisöllinen työote, ja parhaiten tämä toteutuu kun voin jalkautua asiakkaan omaan elinympäristöön.

Koulutustaustani

 • Filosofian maisteri, puheterapeutti/ Helsingin Yliopisto, Logopedian koulutusohjelma, 1995
 • Työnohjaajakoulutus/ Helsingin Yliopisto HY+, 2019
 • Henkilöstöpäällikön tutkinto/ Markkinointi Instituutti, 2014
 • Johtamisen erikoisammattitutkinto/ Rastor, 2010

Työkokemukseni

 • Tmi Petra Palmula 2018-
 • Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy 2016-2017
 • Oy Contextia Ab (aiemmin Oy Ord och Mening Ab) 2003-2016
 • Samfundet Folkhälsan, Folkhälsan Mittnyland Ab 2001-2003
 • Kirkkonummen sosiaalitoimi, erityispäivähoito 1996-2001
 • Kirkkonummen-Siuntion terveyskeskus 1995-1996

Lisäkoulutuksia

Pidän huolen siitä, että pysyn ajan tasalla ja päivitän osaamistani aktiivisesti ja säännöllisesti. Tässä joitakin käymiäni lisäkoulutuksia:

2010-2020

 • Etäpuheterapiaa-verkkokoulutus/ Äännekoulu
 • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet/ Kehitysvammaliitto
 • Pivotal Response Training-menetelmäkoulutus/ Professio Oy
 • Vanhemmat vuorovaikutushoidossa – vanhemman mentalisaatiokyky ja sensitiivisen vuorovaikutuksen tukeminen/ Suomen Theraplay-yhdistys
 • Lapsiperheiden perhekummikoulutus/ Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
 • Kehittyvät aivot: Valtakunnalliset lastenneurologiapäivät/ HYKS, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry ja Arvo ja Lea Ylppö Säätiö
 • Historisk tillbakablick i neuropsykiatri / Christopher Gillberg, Autismstiftelsen
 • Voimavarakeskeisyyttä terapiatyöhön / Hanna Hällback, FM puheterapeutti ja työnohjaaja

2000-2009

 • Theraplay-terapeuttipätevyyskoulutusta (johdanto- syventävä- ja jatkokurssi)/ Suomen Theraplay-yhdistys
 • PECS (Picture Exchange Communication System) / Pyramid Educational Consultants, Oy Ord och Mening Ab
 • The Explosive Child/ Suomen Lastenhoitoyhdistys, ADHD-keskus
 • Castillo-Morales´ orofakial regulationtherapy, long course/ Finnish Association for Orofacial Therapy, Lastenlinna
 • The Hanen Program, Learning Language and Loving It – Hanen Program for Early Childhood Educators/Teachers, Folkhälsans Habiliteringsavdelning
 • The Hanen Program, Involving Parents as Language Facilitators/ Folkhälsans Habiliteringsavdelning
 • Tarkkaavaisuushäiriöt ja toiminnanohjaus/ Niilo Mäki Instituutti

1995-2000

 • Tietokone kuntoutus- ja kommunikointivälineenä, Puheterapeuttien täydennyskoulutuspäivät/ Puheterapeuttien Kustannus Oy, Suomen Puheterapeuttiliitto ry
 • Pikku Portaat – Kasvamaan: syntymästä kolmevuotiaaksi – varhaiskasvatus- ja varhaiskuntoutusmallin ja materiaalien käyttämisen perehdytyskurssi / Kehitysvammaliitto
 • Kielelliset erityisvaikeudet/ Suomen foniatrit, Suomen lastenneurologinen yhdistys, Aivohalvaus- ja afasialiitto ja Lastenlinnan sairaalan oppimis- ja kehityshäiriöyksikkö
 • Leikki puheterapiassa/ Puheterapian työnohjaus-yhdistys
 • Monikielinen Suomessa/ Suomen Logopedis-foniatrinen yhdistys ry

Puheterapia

chat-flat Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua. Puheterapian tulee olla tavoitteellista toimintaa ja nivoutua asiakkaan elinympäristöön. Puheterapeuttina voi toimia puheterapeutin koulutuksen käynyt Valviran laillistama ammattihenkilö.

Tarjoan puheterapeuttista kuntoutusta lapsille ja heidän perheilleen Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy:n kanssa solmimani yhteistyösopimuksen kautta. Tämä takaa laadukkaat, toimivat ja aina ajan tasalla olevat prosessit ja materiaalit. Pääset tutustumaan Coronariaan tästä. Olen liittynyt Coronarian kautta yhteisesti ylläpidettävään potilastietojärjestelmään, joka on liitetty valtakunnalliseen Kanta Potilastiedon arkisto-palveluun. Jokainen kansalainen voi tarkistaa terveydenhuollossa kirjattuja tietojaan Omakanta-palvelun kautta.

Puheterapeuttisessa kuntoutuksessa pääpainoni on yhteisöllisessä työotteessa. Uskon vakaasti, että panostamalla lapsen elinympäristöön ja lähi-ihmisten kanssa tehtävään yhteistyöhön pääsemme kuntoutuksessa parhaisiin tuloksiin. Vahvuuteni on jokaisen lapsen yksilöllisyyden ja perheen kokonaistilanteen huomioiminen kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Terapiajakson alussa sovin yhdessä asiakkaan ja perheen kanssa puheterapian toteutumiseen liittyvistä käytännöistä ja laadimme yhdessä suunnitelman puheterapiassa hyödynnettävistä menetelmistä ja tavoitteista. Yhteistyö päiväkodin/koulun ja mahdollisten muiden asiakkaan terapeuttien kanssa on myös oleellinen osa työtäni. Tarjoan myös etäterapiaa, eli hyödynnän kuntoutuksessa ja yhteydenpidossa video-etäyhteyttä.

Eniten minulla on kokemusta kielihäiriöiden, neuropsykiatristen vaikeuksien ja autismispektrin häiriöiden kuntoutuksesta. Pääsääntöisesti tarjoan Coronarian kautta Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, jolloin noudatan Kelan laatimaa palvelukuvausta. Pääset tutustumaan Kelan palvelukuvaukseen tästä (PDF).

Työnohjaus

calendar-flat Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjauksessa pohditaan työhön ja työyhteisöön liittyviä kysymyksiä sekä jäsennetään työssä herääviä ajatuksia ja tunteita. Työnohjaus on oppimisprosessi, jonka avulla työntekijä kehittyy ammatissaan. Lisäksi työnohjaus edistää työkykyä ja tukee työssä jaksamista.

Olen käynyt Suomen Työnohjaajat ry:n hyväksymän ja Helsingin Yliopiston järjestämän työnohjaajakoulutuksen. Työnohjaajana lähestymistapani on systeeminen ja psykodynaaminen, eli pyrin huomioimaan ihmisen ja hänen työhönsä liittyvän elämänkaaren kokonaisvaltaisesti. Pidän tärkeänä, että ohjattava saa säännöllisesti työnohjaajan tukemana rauhoittua omaan työhön, työrooliin ja työyhteisöön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden äärelle. Päästäksemme pintaa syvemmälle, hyödynnän oivaltavaa ymmärrystä edistäviä toiminnallisia työtapoja, kuten kuvia ja esineitä. Tarjoan työnohjausta sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle joko yksilö- tai pienryhmätapaamisina. Työnohjaus voi toteutua joko luonani Tapiolassa, asiakkaan työpaikalla tai Coronarian toimipisteissä.